Vitellus-kurser i navigering
Vaxholms hamn

Navigera rätt!

Att färdas på sjön är frihet! Men det är en frihet som kräver ansvar och kunskap. Kunskap för att du ska kunna navigera din båt säkert i alla väder. God navigation är en livförsäkring för dig och för alla som vistas ute på sjön.

Den kunskapen kan du skaffa dig hos oss på VITELLUS. Vi ger navigationskurser på olika nivåer. Från rena nybörjare till dig som vill ta första steget till yrkesmässig trafik.

ANMÄL DIG NU!